Ny Jobbmodul i Onix Work (10.11.2023)

En ny versjon av Jobbmodulen i Onix Work ble introdusert fredag 10.10.2023 hvor den ble oppdatert til å følge samme struktur som Utstyrsmodulen.

I tillegg er brukergrensesnittet for opprettelse av ny jobb i Onix Work nå mer likt brukergrensesnittet for av opprettelse av ny jobb i Onix Inspect og Onix Worker.

Vi har fått flere tilbakemeldinger etter denne introduksjonen ved at brukere opplever det mer tungvint med ny måte å opprette jobber på.

Noen av tilbakemeldingene vi har fått er:

  • Flere klikk enn tidligere per jobb som skal utføres, slik at når mange jobber som skal utføres hver dag vil dette ta mye lenger tid.
  • Tidligere kunne vi editere alt i jobben i samme skjermbilde, mens nå må vi velge “Endre” på bare et område, oppdatere det vi ønsker, trykke lagre for deretter å måtte velge et nytt område vi vil endre på med de samme tastetrykkene om igjen.
  • Det har blitt vanskeligere enn før å få oversikt over detaljene om en jobb siden dataene nå er oppdelt under flere “mapper” en må bla i og ikke som før hvor alt var samlet på et sted.

Vi skjønner tilbakemeldingene dere kommer med, og vi har begynt å se på hvordan vi kan forbedre dette. Det vil ikke bli slik som det var før, men vi skal prøve å få til en løsning som gir dere bedre oversikt og mindre klikk for hver jobb dere gjennomfører.

Vi har foreløpig ikke noen dato for når dette vil være klart, men vi vil oppdatere denne saken så snart vi vet noe mer.

Generelt så vil vi tipse dere om å bruke standardverdier mest mulig aktivt. På formular kan dere sette standard utført av og ansvarlig, og på kontrollkategori kan dere definere standard testet i henhold til og standard sjekkliste. Det vil være behov for å endre dette for noen av jobbene, men da vil det forhåpentligvis bli færre klikk for flesteparten av jobbene.

Har dere andre ønsker angående ny oppdatert Jobbmodul er det fint om dere kommer med innspill til oss her i Onix Community.

Bare en liten statusoppdatering: Vi jobber med utbedring av jobbmodulen basert på tilbakemeldinger fra

Thank you for your idea to make Onix Work more efficient.
I am pleased to inform you that in the latest published version of Onix Work the job dialogue has been improved. Sections has been merged together to reduce the number of clicks when performing the job. In general we also recommend you to configure default values related to jobs to reduce number of clicks. E.g. default value for Done by, Approved by, job status, tested according to and checklist.