Is it possible to connect a checklist directly to one piece of equipment

Is it possible to connect a checklist directly to one piece of equipment? As it is set up today, the checklist only follows the control category. But can I make a link so that the checklist only follows the equipment?

Original:
Er det mulig å koble en sjekkliste direkte til ett utstyr? Slik det er satt opp i dag, så følger sjekklisten bare kontrollkategori. Men kan jeg få laget en kobling slik at sjekklisten bare følger utstyret?

This idea has come to life in Spring 2022 Release. You are now allowed to connect the checklist to:

  • Control category
  • Product
  • Equipment