New control category 'MED' for wheel marked equipment

Directive 2014/90/EU on Marine Equipment requires an EU declaration of conformity for whhel marked equipment. A dedicated contol category for this equimpent will make it easier to set up a variant of the form.

Translate with GoogleChoose a language

In Spring Release 2021 - Onix Work version 1.14.1.0 , we have added the new control category “MED” under the “XX” group. Please find below the detailed explanation.

XX->MED

EN - Covered by the Marine Equipment Directive

NO - Dekket av Skipsutstyrsdirektivet

SE - Täckt av Direktivet om marin utrustning

DA - Omfattet af Direktivet om udstyr på skibe

ES - Cubierto por la Directiva sobre equipos marinos