Export documents to PDF - Sort documents by locations/areas/equipment group

We want to be able to sort by location/area/equipment group for report generation. As of now, there are very few pieces of equipment that have an Owner’s ID assigned to them, and it saves a lot of effort to be able to sort by location/area/equipment group.

(Reference: Support case no. 84660)

Original:

"Oppdaget også at ved å manuelt legge inn Eiers id samme som område/lokasjon så overstyrer den ID i oversikten her. Det lurte oss litt når du snakket med oss. Så hvis du sorterer på lokasjon SH02 for eksempel, så er ikke denne manuelle jobben gjort og vi ønsker å kunne sortere etter lokasjon/område/utstyrsgruppe for rapportgenering.

Per nå er det svært få utstyr som har Eiers id tilordnet, og sparer masse punching å kunne sortere på lokajon/område/utstyrsgruppe."

Please vote for this idea if you agree so that we can prioritize it.
If you have any inputs, we’d love to hear them :blush: