Cannot find the ability to copy equipment in Onix Inspect

Cannot find the ability to copy equipment in Onix Inspect. Is this removed or are we just not finding it?

Original:

Finner ikke mulighet for å kunne kopiere utstyr i Onix Inspect. Er denne fjernet eller er det bare vi som ikke finner den?

This idea has come to life in Winter Release 2022.