Update or remove job intervals for multiple types of equipment

In accordance with Equinor’s management system applicable to offshore installations, we do not need to control small loose equipment (less than 8 tonnes) individually. Thus, this should not be documented in Onix Work and we do not want to use job intervals for this equipment, but the equipment and documentation is still just as necessary to have an overview of.

We therefore want the opportunity to remove job intervals for more selected equipment? Ideally, we want certain types of equipment to come to us from the supplier without a job interval, so that we do not have to manually update this every time we buy new equipment.

Original:

I henhold til Equinor sitt styringssystem gjeldene for offshore anlegg trenger vi ikke kontrollere smått løst utstyr (under 8 tonn) individuelt. Dermed skal ikke dette dokumenteres i Onix Work og vi ønsker ikke å benytte jobbintervall for dette utstyret, men utstyret og dokumentasjonen er fortsatt like nødvendig å ha oversikt over.

Vi ønsker derfor mulighet til å fjerne jobbintervall for flere valgte utstyr? Ideelt sett ønsker vi at visse typer utstyr kommer inn til oss fra leverandør uten jobbintervall, slik at vi slipper å manuelt oppdatere dette hver gang vi kjøper nytt utstyr.

We have been discussing this internally and decided to bring it to life in the next release.