SMS notification when equipment is returned / SMS Varsling

Hei.
Er det mulighet for å legge inn telefonnummer i ToolStore slik at det blir sendt ut SMS (tekst melding) når utstyr skal leveres tilbake?

Mvh
Ivar Seljestad


English translation:
Is it possible to enter a phone number in ToolStore so that an SMS (text message) is sent when equipment is to be returned?

1 Like

Hi @ivar.seljestad, as the administrator of Onix Community, to ensure accessibility for all members, I’ve just added an English translation to your original post. I’m copying it below for your convenience.

“Is it possible to enter a phone number in Tool Store so that an SMS (text message) is sent when equipment is to be returned?”

Please let me know if the translation needs correcting :blush:

1 Like

Hei Ivar,
Det er ikke mulig å varsle på sms i dag, men det vil komme store forbedringer til det generelle varslingsystemet, som blant annet vil innebære SMS varslinger.
Det er planlagt å være en del av Høst 2 releasen i slutten av november.
Holder deg oppdatert!

1 Like