Select hours due to Operator maintenance

Is it possible for the due date on equipment to be set to hours? When we have tested with Onix for use on digital check rounds in areas, it is difficult to relate to 2 equipment to get intervals on check rounds to 2 times a day.

Original:

Kan det legges til at forfallsdato på utstyr kan legges til timer? Når vi har testet med onix til bruk på digitale sjekkrunder i områder er det vanskelig å forholde seg til 2 utstyr for å få intervall på sjekkrunder til 2 ganger i døgnet.

Can it be added the possibility to select hours due to Operator maintenance. We have equipment to be checked every shift. This means that we must be able to submit a check twice a day.
We have solved it by loading the equipment twice, but marked with day shift and night shift. This presents a number of challenges in keeping track of what has been checked and what has not.

Original:

Kan det legges til mulighet for å velge timer på forfall av Operatørvedlikehold. Vi har utstyr som skal sjekkes hvert skift. Dette gjør at vi må kunne legge inn sjekk to ganger i døgnet.

Vi har løst det med å legge inn utstyret to ganger, men merket med dagskift og nattskift. Dette gir en del utfordringer med å holde oversikt over hva som er sjekket og ikke.

Please vote for this idea if you agree so that we can prioritize it.

This is a good product idea, but will not be prioritized in upcoming releases yet. We will keep this idea in mind and update its progress in new posts under this topic.