Remove documents directly from the order module?

We have a great desire that it should be possible to remove documents from a product directly via the order module.

Example: The product contains both English and Norwegian user manuals - the customer only wants one of them

Then it could be practical to only be able to remove one directly via “documents” in the Order module instead of going to the Product module - delete it there - then go to the order module and delete it - then go back to the Product module to add it again.

Original:
Vi har et stort ønske om at det skal være mulig å fjerne dokumenter fra et produkt direkte via ordremodulen.

Eksempel: På produktet ligger det både engelsk og norsk brukermanual- kunden ønsker kun en av de

Da kunne det vært praktisk å bare kunne fjerne den ene direkte via «dokumenter» i Ordremodulen i stedet for å gå på Produktmodulen- slette det der – så gå i ordremodulen og slette det der- for så å gå tilbake i Produktmodulen å legge det til igjen.

This idea has come to life in Summer 1 Release 2023.